logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Về ứng dụng
Về ứng dụng

Au Parc

Messenger logo
VietnamMM logo
Rau trộn, Trung Đông, Bánh mì kẹp
Quận 1
Từ biên tập viên
Some VietnamMM users have complained about excessive single-use plastic in their delivery orders.

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Túi
  Nhựa
 • Hộp đựng
  Nhựa
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ống hút mang đi
  Nhựa
 • Ống hút tại chỗ
  Nhựa