logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Bao Boi

Trung Quốc, Hawaii, Tráng miệng
Sài Gòn
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Bao Boi có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Từ biên tập viên
Food waste is frozen and donated to local orphanages.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Túi
  Nhựa
 • Hộp đựng
  Giấy không tráng
 • Nắp hộp đựng
  Không sử dụng
 • Ly mang đi
  Không sử dụng
 • Nắp ly mang đi
  Không sử dụng
 • Ống hút mang đi
  Không sử dụng
 • Đồ treo ly
  Không sử dụng
 • Đồ bọc ly
  Không sử dụng
 • Bọc thực phẩm
  Giấy tráng
 • Ống hút tại chỗ
  Không sử dụng
 • Dụng cụ tại chỗ
  Không sử dụng
 • Ly tại chỗ
  Không sử dụng
 • Thìa khuấy
  Không sử dụng
 • Vải linen
  Không sử dụng
 • Đĩa
  Không sử dụng
 • Túi bắt kem
  Không sử dụng
 • Giấy dầu nướng bánh
  Tái sử dụng
 • Màng bọc
  Không sử dụng
 • Bao tay
  Dùng một lần
 • Túi đông lạnh
  Dùng một lần
 • Phân loại rác thải