logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Belgo

Châu Âu, Burger, Đồ nướng
Sài Gòn
Giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Belgo giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Belgo cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Belgo hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Belgo hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Không đồ nhựa
 • Túi
  Giấy
 • Hộp đựng
  Phân huỷ sinh học
  Giấy không tráng
 • Nắp hộp đựng
  Phân huỷ sinh học
  Giấy không tráng
 • Ly mang đi
  Không sử dụng
 • Nắp ly mang đi
  Không sử dụng
 • Ống hút mang đi
  Không sử dụng
 • Đồ treo ly
  Không sử dụng
 • Đồ bọc ly
  Không sử dụng
 • Bọc thực phẩm
  Giấy không tráng
 • Ống hút tại chỗ
  Cỏ
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Giấy
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Không sử dụng
 • Vải linen
  Dùng một lần
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Phân loại rác thải
 • Chặn dầu mỡ thoát nước
 • Lựa chọn ăn chay