logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Về ứng dụng
Về ứng dụng

Bếp Võ

Messenger logo
VietnamMM logo
Việt Nam
Quận 2
Không ống hút nhựa
Bếp Võ hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ biên tập viên
Some VietnamMM users have complained about excessive single-use plastic in their delivery orders.

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Túi
  Giấy
  Nhựa
 • Hộp đựng
  Nhựa
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ống hút tại chỗ
  Giấy