logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Về ứng dụng
Về ứng dụng

Cali Burrito

Messenger logo
VietnamMM logo
Mexico
Bình Thạnh
Từ biên tập viên
Some VietnamMM users have complained about excessive single-use plastic in their delivery orders.

Chi tiết

 • Túi
  Nhựa
 • Hộp đựng
  Nhựa
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ống hút mang đi
  Nhựa
 • Bọc thực phẩm
  Giấy nhôm