logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Về ứng dụng
Về ứng dụng

Cô Chi Deli

Messenger logo
VietnamMM logo
Việt Nam, Châu Á, Các món nước
Phú Nhuận
Giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Cô Chi Deli giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Từ kinh doanh
We are committed to using eco-friendly packaging (100% biodegradable) and try to use the least plastic products as possible. You will be leaders in saving the earth by sharing 3,000 VND with us for eco-packaging, which is already included in the final price.

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Hộp đựng
  Phân huỷ sinh học
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
  Phân huỷ sinh học