logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Về ứng dụng
Về ứng dụng

Flying Pig

Messenger logo
VietnamMM logo
Đồ nướng, Mỹ, Burger
Quận 2
Giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Flying Pig giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Flying Pig có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Flying Pig hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi

Chi tiết

  • Giao hàng xanh
    Không đồ nhựa