logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Về ứng dụng
Về ứng dụng

Fresh Catch

Messenger logo
Hải sản, Châu Âu
Quận 1
Giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Fresh Catch giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Fresh Catch hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Fresh Catch hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi

Chi tiết

  • Giao hàng xanh
    Ít nhựa