logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Về ứng dụng
Về ứng dụng

Gringo Tacos

Messenger logo
VietnamMM logo
Mexico
Quận 1
Bếp xanh
Gringo Tacos từng bước cải thiện cho nhà bếp thân thiện với môi trường hơn bằng việc giảm thiểu rác thái nhựa dùng một lần và quản lý sự lãng phí.
Không ống hút nhựa
Gringo Tacos hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Gringo Tacos hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
“In an effort to use less plastic and become more environmentally friendly we will be phasing out the use of as much unnecessary plastic packaging used for delivery as possible.” Doug S. Owner

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Túi
  Giấy
  Phân huỷ sinh học
 • Hộp đựng
  Nhựa
  Vật liệu hỗn hợp
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
  Vật liệu hỗn hợp
 • Ly mang đi
  Không sử dụng
 • Nắp ly mang đi
  Không sử dụng
 • Ống hút mang đi
  Không sử dụng
 • Đồ treo ly
  Không sử dụng
 • Đồ bọc ly
  Không sử dụng
 • Bọc thực phẩm
  Giấy nhôm
  Giấy tráng
 • Ống hút tại chỗ
  Cỏ
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Giấy
 • Nước tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai thủy tinh
  Chai nhựa
 • Đồ uống tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai thủy tinh
  Chai nhựa
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Không sử dụng
 • Vải linen
  Không sử dụng
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Túi bắt kem
  Không sử dụng
 • Giấy dầu nướng bánh
  Tái sử dụng
 • Màng bọc
  Tái sử dụng
 • Bao tay
  Dùng một lần
 • Túi đông lạnh
  Không sử dụng
 • Chặn dầu mỡ thoát nước