logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Trang chủVề ứng dụng

Italiani's Homemade Pizza

Messenger logo
VietnamMM logo
Pizza, Ý, Đồ nướng
Sài Gòn
Không ống hút nhựa
Italiani's Homemade Pizza hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi

Chi tiết

  • Túi
    Nhựa
  • Ống hút mang đi
    Không sử dụng
  • Ống hút tại chỗ
    Không sử dụng