logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Về ứng dụng
Về ứng dụng

Juice Ơi

Messenger logo
VietnamMM logo
Sinh tố & nước ép, Rau trộn
Quận 2
Giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Juice Ơi giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Juice Ơi hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Juice Ơi hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
We collect bottles and refund you 3,000 VND per bottle. Let's keep the Earth green together!

Chi tiết

  • Giao hàng xanh
    Ít nhựa