logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Về ứng dụng
Về ứng dụng

Kayke

Messenger logo
Cửa hàng bánh, Pháp
Quận 1
Giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Kayke giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không túi nhựa
Kayke hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Giấy
 • Hộp đựng
  Giấy tráng
  Giấy không tráng
  Nhựa
 • Nắp hộp đựng
  Không sử dụng
 • Ly mang đi
  Không sử dụng
 • Nắp ly mang đi
  Không sử dụng
 • Ống hút mang đi
  Không sử dụng
 • Đồ treo ly
  Không sử dụng
 • Đồ bọc ly
  Không sử dụng
 • Bọc thực phẩm
  Giấy tráng