logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Về ứng dụng
Về ứng dụng

Là Việt Coffee

Messenger logo
Trà & cà phê
Quận 1

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Túi
  Nhựa
 • Hộp đựng
  Không sử dụng
 • Nắp hộp đựng
  Không sử dụng
 • Ly mang đi
  Giấy tráng
 • Nắp ly mang đi
  Nhựa
 • Ống hút mang đi
  Nhựa
 • Đồ treo ly
  Nhựa
 • Đồ bọc ly
  Không sử dụng
 • Bọc thực phẩm
  Không sử dụng
 • Ống hút tại chỗ
  Kim loại tái sửa dụng
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Giấy
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Không sử dụng
 • Vải linen
  Không sử dụng
 • Đĩa
  Tái sử dụng