logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Légumes

Sinh tố & nước ép, Cửa hàng bánh
Sài Gòn
Giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Légumes giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Légumes cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Légumes hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Légumes hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Reusable cloth
  Giấy
 • Ly mang đi
  Giấy không tráng
  Giấy tráng
 • Nắp ly mang đi
  Nhựa
 • Ống hút mang đi
  Không sử dụng
 • Bọc thực phẩm
  Không sử dụng
 • Ống hút tại chỗ
  Không sử dụng
  Tre
 • Khăn ăn
  Giấy
 • Nước tại chỗ
  Chai thủy tinh
 • Đồ uống tại chỗ
  Chai thủy tinh
 • Ly tại chỗ
  Giấy không tráng
  Giấy tráng
 • Thìa khuấy
  Không sử dụng
 • Vải linen
  Không sử dụng
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Lựa chọn dựa trên thực vật