logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Loving Hut

Đồ chay, Châu Á
Hà Nội
Giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Loving Hut giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Loving Hut hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Giao hàng xanh
    Ít nhựa