logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Trang chủVề ứng dụng

Mad House

Messenger logo
VietnamMM logo
Mỹ, Burger, Châu Âu
Sài Gòn
Không ống hút nhựa
Mad House hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Mad House hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi

Chi tiết

  • Giao hàng xanh
    Không có sẵn
  • Túi
    Giấy
    Nhựa