logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Về ứng dụng
Về ứng dụng

Maison Marou

Messenger logo
Tráng miệng, Cửa hàng bánh
Quận 1
Giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Maison Marou giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Maison Marou cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Bếp xanh
Maison Marou từng bước cải thiện cho nhà bếp thân thiện với môi trường hơn bằng việc giảm thiểu rác thái nhựa dùng một lần và quản lý sự lãng phí.
Không ống hút nhựa
Maison Marou hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Maison Marou hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Maison Marou hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Không đồ nhựa
 • Ly mang đi
  Giấy tráng
 • Nắp ly mang đi
  Nhựa
 • Ống hút mang đi
  Giấy
 • Đồ treo ly
  Không sử dụng
 • Đồ bọc ly
  Không sử dụng
 • Bọc thực phẩm
  Phân huỷ sinh học
 • Ống hút tại chỗ
  Giấy
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Giấy
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Tái sử dụng
 • Vải linen
  Không sử dụng
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Túi bắt kem
  Tái sử dụng
 • Giấy dầu nướng bánh
  Dùng một lần
 • Màng bọc
  Dùng một lần
 • Bao tay
  Dùng một lần
 • Túi đông lạnh
  Dùng một lần
 • Phân loại rác thải
 • Chặn dầu mỡ thoát nước