logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Về ứng dụng
Về ứng dụng

Marcel Gourmet Burger

Messenger logo
VietnamMM logo
Burger, Pháp
Quận 1
Giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Marcel Gourmet Burger giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Ảnh

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Nhựa
  Phân huỷ sinh học
 • Hộp đựng
  Giấy tráng
  Nhựa
 • Nắp hộp đựng
  Giấy tráng
 • Ống hút mang đi
  Không sử dụng
 • Bọc thực phẩm
  Không sử dụng
 • Ống hút tại chỗ
  Gạo
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Lựa chọn ăn chay