logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Marcel Gourmet Burger

Burger, Pháp
Sài Gòn
Giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Marcel Gourmet Burger giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Nhựa
  Phân huỷ sinh học
 • Hộp đựng
  Giấy tráng
  Nhựa
 • Nắp hộp đựng
  Giấy tráng
 • Ống hút mang đi
  Không sử dụng
 • Bọc thực phẩm
  Không sử dụng
 • Ống hút tại chỗ
  Gạo
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Lựa chọn ăn chay