logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Mekong Merchant

Ý, Pizza, Rau trộn
Sài Gòn
Giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Mekong Merchant giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Mekong Merchant cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Mekong Merchant có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Mekong Merchant hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Mekong Merchant hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Ly mang đi
  Nhựa
  Giấy tráng
 • Nắp ly mang đi
  Nhựa
 • Ống hút mang đi
  Không sử dụng
 • Đồ treo ly
  Không sử dụng
 • Đồ bọc ly
  Nhựa
 • Bọc thực phẩm
  Phân huỷ sinh học
 • Ống hút tại chỗ
  Không sử dụng
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Tái sử dụng
 • Nước tại chỗ
  Chai nhựa
 • Đồ uống tại chỗ
  Chai nhựa
 • Ly tại chỗ
  Giấy tráng
 • Thìa khuấy
  Không sử dụng
 • Vải linen
  Tái sử dụng
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Túi bắt kem
  Dùng một lần
 • Giấy dầu nướng bánh
  Không sử dụng
 • Màng bọc
  Dùng một lần
 • Bao tay
  Không sử dụng
 • Túi đông lạnh
  Tái sử dụng
 • Phân loại rác thải
 • Chặn dầu mỡ thoát nước