logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Về ứng dụng
Về ứng dụng

Pizza Guido

Messenger logo
VietnamMM logo
Pizza, Ý, Châu Âu
Bình Thạnh
Từ biên tập viên
Some VietnamMM users have complained about excessive single-use plastic in their delivery orders.

Chi tiết

  • Hộp đựng
    Nhựa
  • Nắp hộp đựng
    Nhựa