logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Về ứng dụng
Về ứng dụng

Poké

Messenger logo
Hawaii, Nhật, Rau trộn
Quận 3
Từ kinh doanh
The lightings in our restaurant are all LEDs, reducing the usage of electricity. All of our vegetables are from an organic farm, with no chemicals and synthetic fertilizers, which helps reduce soil contaminations

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Hộp đựng
  Giấy không tráng
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ống hút tại chỗ
  Nhựa
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Đĩa
  Tái sử dụng