logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Trang chủVề ứng dụng

Relish & Sons

Messenger logo
VietnamMM logo
Burger, Mỹ, Rau trộn
Sài Gòn

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Túi
  Nhựa
 • Hộp đựng
  Nhựa
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ống hút mang đi
  Nhựa
 • Ống hút tại chỗ
  Nhựa
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Giấy
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng