logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Royal Saigon Restaurant

Việt Nam
Sài Gòn
Nên mang theo hộp cá nhân
Royal Saigon Restaurant giảm giá 10% cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí
Royal Saigon Restaurant cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Royal Saigon Restaurant hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Royal Saigon Restaurant hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Royal Saigon Restaurant hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Túi
  Giấy
 • Hộp đựng
  Phân huỷ sinh học
  Vật liệu hỗn hợp
 • Nắp hộp đựng
  Vật liệu hỗn hợp
 • Ống hút tại chỗ
  Kim loại tái sửa dụng
  Tre
 • Khăn ăn
  Giấy
 • Nước tại chỗ
  Chai thủy tinh
  Lon nhôm
 • Đồ uống tại chỗ
  Chai thủy tinh
  Lon nhôm
 • Ly tại chỗ
  Không sử dụng
 • Thìa khuấy
  Tái sử dụng
 • Vải linen
  Không sử dụng
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Túi bắt kem
  Không sử dụng
 • Phân loại rác thải
 • Chặn dầu mỡ thoát nước
 • Lựa chọn ăn chay