logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Về ứng dụng
Về ứng dụng

Saigon Princess

Messenger logo
Châu Âu, Mỹ, Châu Á
Quận 1
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Saigon Princess có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Saigon Princess hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Saigon Princess hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi

Không tìm thấy dữ liệu

Hmm! Chúng tôi chưa có thông tin từ Saigon Princess. Bạn có thế giúp chúng tôi cập nhật thêm thông tin đó được không?