logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Saint Honore

Châu Âu, Pháp
Sài Gòn, Đà Nẵng & Hội An, Hà Nội
Giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Saint Honore giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Saint Honore hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
We are now using paper straws and bamboo straws, compostable bags, and paper bags, and fabric bags. There are some clear plastic bags that we are still using for some products such as cookies, toasts packaging.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Giấy
  Reusable cloth
  Nhựa
 • Ống hút tại chỗ
  Giấy
  Tre