logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Về ứng dụng
Về ứng dụng

Sancho Cantina

Messenger logo
VietnamMM logo
Mỹ, Đồ chay, Mexico
Quận 1
Giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Sancho Cantina giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Sancho Cantina cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Ảnh
Từ biên tập viên
Plastic cutlery is only provided upon-request.

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Không sử dụng
 • Hộp đựng
  Nhựa
  Phân huỷ sinh học
 • Bọc thực phẩm
  Giấy nhôm