logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Village Grill

Bữa ăn sáng, Burger, Mexico
Sài Gòn
Giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Village Grill giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Village Grill hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Village Grill hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Village Grill hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Từ kinh doanh
Village Grill is plastic free for service and delivery. – Jeff, Owner
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Không đồ nhựa
 • Túi
  Phân huỷ sinh học
 • Hộp đựng
  Giấy không tráng
  Phân huỷ sinh học
  Khác
 • Nắp hộp đựng
  Giấy không tráng
  Phân huỷ sinh học
 • Ly mang đi
  Giấy không tráng
  Phân huỷ sinh học
 • Nắp ly mang đi
  Không sử dụng
 • Ống hút mang đi
  Giấy
 • Đồ treo ly
  Không sử dụng
 • Đồ bọc ly
  Không sử dụng
 • Bọc thực phẩm
  Phân huỷ sinh học
  Giấy không tráng
 • Ống hút tại chỗ
  Giấy
 • Khăn ăn
  Giấy
 • Nước tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai nhựa
 • Đồ uống tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai nhựa
 • Ly tại chỗ
  Giấy không tráng
 • Thìa khuấy
  Dùng một lần
 • Vải linen
  Không sử dụng
 • Đĩa
  Đồ giấy một lần
 • Màng bọc
  Không sử dụng
 • Bao tay
  Không sử dụng
 • Túi đông lạnh
  Không sử dụng
 • Lựa chọn ăn chay