logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu
Về ứng dụng
Về ứng dụng

Zeytun

Messenger logo
VietnamMM logo
Châu Âu, Thổ Nhỉ Kì, Trung Đông
Quận 1
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Zeytun có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.

Chi tiết

 • Giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Túi
  Nhựa
 • Hộp đựng
  Nhựa
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ống hút mang đi
  Nhựa
 • Bọc thực phẩm
  Giấy không tráng
  Giấy tráng
  Giấy nhôm
 • Khăn ăn
  Giấy
 • Nước tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai thủy tinh
 • Đồ uống tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai thủy tinh
 • Phân loại rác thải